Energetyczny model świata

Subiektywnie o energetycznym modelu świata:

 1. Tak na prawdę, to nie wiemy, jak wygląda prawda.
  Jako fizyk i natura analityczna niczego nie biorę na wiarę i zawsze dopuszczam, że umysł i wyobraźnia płata mi figle. Dlatego, aby porównać swoje doświadczenia mistyczne i znaleźć jakiś wspólny mianownik porównawczy, mieszkałem z szamanami w Ameryce Południowej, przebywałem w indyjskich aśramach, studiowałem mistyków chrześcijańskich, zostałem mnichem buddyjskim. Wnioski: wiele elementów jest wspólnych, ale jeszcze więcej ukrytych pod symbolicznymi obrazami i historiami.
 2. Świat składa się różnorodnych poziomów oraz jakości energetycznych.
 3. Istnieje tzw. dusza, która jest strukturą energetyczną posiadającą swoją świadomości. Dusza poprzez kolejne wcielenia oczyszcza się z początkowych ciężkich energii i uwarunkowań, aby na koniec rozpuścić się w energii Pola (o którym za chwilę).
 4. Każda dusza ma indywidualną wyższą świadomość, zwaną cząstką boskości w każdym z nas, czy też gwiazdą rdzenia. Gdy dusza ulega rozpuszczeniu, Indywidualna Wyższa Świadomość stapia się w pełni z Polem Wyższej Świadomości. Chociaż bardziej właściwe było by powiedzieć, że uzyskuje świadomość bycia Wyższą Świadomością.
 5. Gdy dusza jest bliska uwolnienia, czy też rozpuszczenia swoich struktur energetycznych (wynikających z uwarunkować mentalnych i emocjonalnych), to przeważnie ciało odczuwa co najmniej jeden z trzech stanów:
  a) bezwarunkowa miłość,
  b) poczucie pełnego wyciszenia, zwanego pustką,
  c) poczucie bycia jednością.

Są to bardzo silne doznania, które można tylko porównać z poczuciem nieograniczonej błogości, spokoju, poczucia spełnienia. Żadne „ziemskie” doświadczenie czy przyjemność nie może się z tym równać. Dlatego wiele osób, zatrzymuje się w tym miejscu. Jednak warto pamiętać, że są to tylko subiektywne odczucia ciała, będące wynikiem dostrajania się do odpowiednich poziomów energetycznych Pola.

 1. Czym jest to Pole, zwane w różnych kulturach Absolutem, Jaźnią Bogiem, Tao?

Najważniejsza rzecz do zobaczenia, to że są to różnorodne, przenikające się poziomy energetyczne. Analogicznie jak fale radiowe mające różne częstotliwości. Aby je odbierać, musimy odpowiednio dostroić swój odbiornik.

Udało mi się wyodrębnić (poprzez synchronizację) co najmniej kilka z tych „poziomów”:
a) astral, gdzie przebywają dusze między wcieleniami i jest tam cały ogrom różnego rodzaju energetycznych bytów o różnych poziomach świadomości;
b) pole wiedzy (przez niektórych zwane kronikami akashy, nadświadomością) – przestrzeń, w której kumuluje się suma doświadczeń, myśli, emocji wszystkich istot;
c) pole bezwarunkowej miłości o niesamowicie intensywnym świetle;
d) pola indywidualnych świadomości, które mają całkowite połączenie ze sobą oraz z polem wiedzy, ale nadal na swój sposób mają znamiona pojedynczych indywidualności. Często takie świadomości łączą się w grupy, nawet po kilka milionów zespolonych ze sobą jednostek.
e) pole Wyższej Świadomości – trudno opisywalne. Coś co jest wszędzie, ma świadomość, ale jednocześnie ta świadomość wynika częściowo z sumy mniejszych świadomości (z których część była kiedyś „ziemskimi” duszami). Można próbować to porównywać do techniki hologramu lub fal oceanu, które są jednocześnie jednostkową falą jak i jednorodną częścią oceanu. Jest to jakimś przybliżeniem, ale tak naprawdę to bardzo ułomnym.

 1. Na granicach mojej możliwości doświadczania jest coś, co ja nazywam innym wymiarami czy też innym prawami fizyki. Jestem wstanie doświadczyć co najwyżej drobnej namiastki tej wielkiej niewiadomej, a już na pewno w żaden sposób nie jestem w stanie tego sparametryzować.

Tak ja postrzegam otaczający nas świat, mając jednocześnie świadomość, że tak naprawdę to nic nie wiem i że jest to o wiele bogatsze oraz bardziej złożone niż moja ograniczona percepcja jest w stanie to pojąć i opisać.

🍀

Zainteresował Cię ten artykuł? Możesz go udostępnić

Email
Facebook

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Newsletter

Dołącz do grona subskrybentów, aby otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach na blogu.


Loading