Co się kryje pod pojęciem „energia”

Gdy mówimy o energii, warto wziąć pod uwagę jej cztery podstawowe aspekty: strukturę, falowość, potencjał energetyczny oraz zawartość informacyjną