Podążam duchową drogą, którą naznaczyli mistycy dawnych lat. Tam, gdzie uwalniając się od emocjonalnych i energetycznych schematów, nabywamy świadomość bycia częścią Absolutu.

Gdyby jednak ktoś chciał zdefiniować moje ziemskie ja, to świat mu podpowie niehomogeniczne środowisko naklejek, które jednak w mistyczny sposób splatają się w całość: mistyk – fizyk – przedsiębiorca – podróżnik – duchowy doradca.

Więcej o mojej drodze: Czemu zostałem mnichem